Kakovost

Odlična kakovost sama po sebi še ne zagotavlja zadovoljnih kupcev – je pa pomembna predpostavka za vse odločitve, ki jih sprejmejo naši kupci, pa tudi naši dobavitelji in drugi poslovni partnerji.

Kakovost izdelkov pa ni edini steber uspeha pri podjetju odelo – intenzivno vzdržujemo tudi povezovalne temelje, naše zahteve po kakovosti pa uresničujemo tudi v naših procesih. Samo tako lahko zagotovimo zadovoljstvo naših kupcev in s tem naš komercialni uspeh.

Poleg učinkovitih sistemov zahteva visoka kakovost tudi sodelavce, ki so sposobni prepoznati možne vire napak, zmožni preprečiti pojavljanje napak nasploh ter jih po potrebi samostojno popraviti. Da bi lahko premagali te vedno večje izzive, centralni management kakovost na sedežu podjetja podpira svoja hčerinska podjetja pri implementaciji in uresničevanju skupnih standardov kakovosti.

Seveda imajo vsa podjetja skupine odelo najnovejše certifikate s standardi, ki so običajni za avtomobilsko industrijo (IATF 16949:2016, ISO 9001:2015).

Osnovna načela kakovosti skupine odelo:

 • Usmerjenost h kupcu, zadovoljstvo kupca
 • Zadovoljni, motivirani in zavzeti sodelavci
 • Kultura poslovne odličnosti
 • Upoštevanje pravnih določil
 • Stalne izboljšave
 • Dolgoročen razvoj dobaviteljev

 

Politika ravnanja z okoljem, energijo ter varnost in zdravje pri delu

Kakovost naših produktov, naših procesov in našega vedenja so ključni kriteriji za naš uspeh. Smo del naše družbe in našega okolja. Zaradi tega želimo vse naše odločitve sprejemati s popolno odgovornostjo do družbe, okolja in učinkovite rabe virov.

Skladno s tem prepričanjem in smernicami ISO 14001, ISO 50001 ter BS OHSAS 18001 smo izdelali politiko ravnanja z okoljem, energijo ter varnostjo in zdravjem pri delu, ki služi kot vodilo vsem našim zaposlenim v podjetju odelo Slovenija.


 • Zavezujemo se za učinkovito rabo vseh virov in preprečevanje negativnih vplivov na okolje.
 • Skrbimo za strokovni razvoj in kulturo zaposlenih, saj so ključni partner pri zaščiti okolja in učinkoviti rabi energije ter varnosti in zdravja pri delu.
 • Razvijamo produkte in proizvodne procese, ki ob upoštevanju razpoložljive tehnike zagotavljajo varnost ter vse višjo materialno in energetsko učinkovitost.
 • Procese izvajamo skladno z zakonodajnimi zahtevami s področja varstva in zdravja pri delu ter okolja in energije.
 • V naša prizadevanja za varovanje okolja in smotrno izrabo virov vključujemo tudi naše poslovne partnerje.
 • Prizadevamo si za odprt in zaupanja vreden dialog s pristojnimi organi in lokalno skupnostjo o naših vplivih na okolico.
 • Zavezujemo se, da bomo z ustreznim planiranjem in realizacijo programov VZD zmanjševali tveganja za nastanek poškodb.
 • Zavezujemo se, da bomo učinkovito izvajali promocijo zdravja na delovnem mestu.

Prizadevamo si za odprto in zaupanja vredno komunikacijo z zunanjimi in notranjimi zainteresiranimi stranmi. Različne spodbude, pohvale in pripombe nas vodijo na poti k odličnosti, zato je v ta namen na recepciji podjetja na razpolago knjiga pohval in pritožb.

Aftermarket

Novice

 • 02.01.2019: odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş.

  Kot del naše zavezanosti k nenehnemu izboljševanju, krepitvi globalne prisotnosti in... več
 • 24.07.2018: Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva

  Prebold, 24. julij 2018 – Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju... več